10 lecţii de învăţat, de la seniori ai presei mioritice


de ION PETRESCU

Împreună cu alţi colegi ofensivi, jurnalişti experimentaţi în televiziune, radio, presă scrisă şi electronică, la nivel naţional, am iniţiat o întâlnire informală. Aceasta a avut loc luni, 24 iulie 2017, în inima Capitalei. Am fost prezent cu dorinţa de a asculta, nota şi reflecta idei pragmatice privind viitorul Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.

UZPR a ajuns, momentan, într-un impas, datorită unor acte de voinţă unilaterală, a căror dreaptă judecată va aparţine, în mod firesc şi inevitabil, justiţiei. Este primul dialog organizat din respect faţă de înţelepciunea colectivă, faţă de complementaritatea benefică a celor care au excelat în redacţii unde nu au loc decât pasionaţii de arta comunicării inteligente, în folosul celor extrem de sensibili la promovarea adevărului şi deloc iertători cu cei care încearcă să îi inducă în eroare, prin tăceri impardonabile şi conduite care par să indice mai degrabă o schizofrenie, decât o inteligenţă nativă.

Asemenea brainstorminguri, la care pot veni cei interesaţi de un dialog ca de la egal, la egal, amical, vor mai fi organizate, în următoarea perioadă, ca urmare a numărului neaşteptat de mare al celor care au contactat, în diferite forme, pe iniţiatorii schimbării substanţiale a UZPR, o structură asociativă care nu are nevoie de un rege pe viaţă, cu abuzurile deja cunoscute, ci de o conducere colectivă, cu atribuţii clar inserate în viitorul Statut, astfel încât nimeni să nu îşi mai permită să transforme această uniune într-o casă de asigurări sociale ilegale pentru... neica nimeni, care nu au îndeplinit condiţiile de a fi recunoscuţi drept jurnalişti profesionişti, dar deja beneficiază, prin înşelăciune, de indemnizaţii care nu li se cuvin,

Iată şi cele 10 lecţii de învăţat, din dialogul purtat cu cei care au vârste, experienţe profesionale şi păreri diferite, dar aceeaşi determinare, de a se face curăţenie la vârful piramidei pierdută în ceaţa amăgirilor tipice epocii de aur, din veacul trecut:

1.Restabilirea organizării filialelor UZPR, pe baza respectării principiului teritorialităţii, criteriu sine qua non, altfel spus fără de care nu va putea fi convocată necesara adunare generală, cea care trebuie constituită din reprezentanţi reali, nu din cei aleşi cum vrea momentanul prezident al UZPR. 2.Înfiinţarea unei structuri consultative, cu denumirea de Consiliul Seniorilor, care să contribuie, cu propuneri concrete, la buna pregătire a şedinţelor Consiliului Director şi la reuşita democratică a Adunărilor Generale ale UZPR.

3.Anunţarea tuturor celor interesaţi că reformarea UZPR nu afectează pe niciunul din membrii care ştiu că îndeplinesc integral şi legal, condiţiile de primire a indemnizaţiei plătită din bugetul de stat. 4.Eliminarea tuturor pretextelor de folosire unilaterală, a banilor UZPR, în interesul unei singure persoane.

5.Sesizarea, pe cale legală, a celor îndrituiţi să cerceteze veridicitatea acuzelor aduse unui manager, care a ignorat, cu premeditare, principiul conducerii colective.

6.Organizarea de întâlniri cu reprezentanţii oneşti ai filialelor din ţară, ale UZPR, pentru informarea lor obiectivă, pe bază de documente de interes public, niciunul nefiind de uz intern, asupra realităţii de facto, triste, din UZPR.

7.Punerea adevărului, de interes general, mai presus de vicleana victimizare a unei persoane, care prin minciunile sale dinamitează, din interior UZPR şi percepe, voit tendenţios, deformator, procesul de revenire a UZPR la condiţia de asociaţie a jurnaliştilor egali în drepturi.

8.Promovarea, în viitoarele structuri de conducere ale Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România numai a celor cu studii superioare şi cu vechimea cerută clar, inclusiv în actualul Statut. 9.Reabilitarea tuturor celor care au fost ţinta unor răzbunări personale, motivate de faptul că au avut alte opinii, temenic motivate, decât cele ale pasagerului prezident al UZPR.

10.Instituirea obligativităţii ca membrii Consiliului Director, inclusiv conducerea acestuia, să beneficieze de un singur mandat, în fruntea UZPR, a cărui durată să fie votată în Adunarea Generală. Mergem mai departe cu toţi cei care au încredere în principiul conducerii colective.

 


Tag-uri: Ordin de zi

Copyright (c) 2013, M-SecurityNews
Realizare: LIDER DESIGN