CONTRATERORISM PRIVAT LA HERCULANE


CURS
REPORTER

La sfîrşitul lunii iunie, în Staţiunea Băile Herculane, cei mai buni specialişti români în contra-terorismul privat vor susţine un stagiu de pregătire de trei zile pentru bodyguarzi. Stagiile de pregătire se dovedesc a fi foarte utile atunci cînd îţi cauţi un loc de muncă! Externalizarea serviciilor de securitate a angajat Industria Privată de Securitate în responsabilităţi deosebite la nivel social şi societal: transportă, protejează şi procesează cash-ul ţării; păzeşte obiective strategice precum baraje, acumulări de apă, centrale nucleare, aeroporturi, tuneluri, poduri, unităţi militare, clădiri guvernamentale; sînt coparticipante la evenimente şi operaţiuni speciale sau asigură logistica necesară bunei desfăşurări a operaţiunilor guvernamentale, în rezolvarea situaţiilor de criză, sau a protecţiei infrastructurilor critice (echipament, mijloace de transport, sisteme de comunicaţii şi telecomunicaţii, informaţii la nivel C4!)

Stagiul este organizat de Filiala Viena a Academiei Naţionale Bodyguard, prin intermediul fratelui nostru, şeful filialei, Adrian Braun, din Mehadia.

Close-protection şi counter terrorism sînt cele două specialităţi oferite "din partea casei" de instructorul coordonator Ovidiu Olariu şi instructorul Cristian Anheliuc.

Ovidiu Olariu, sucevean, a fost cooptat de una dintre cele mai mari organizaţii private de pregătire antitero şi protecţie VIP-uri din lume, International Security Academy Israel - ISA  (Academia de Securitate Internaţională Israel), făcînd parte dintr-un lot de instructori, printre care foşti membri ai trupelor speciale ale poliţiei şi ai armatei israeliene sau gărzi de corp ai unor demnitari din Israel. În 2013-2014, Ovidiu Olariu împreună cu mai mulţi colegi de la ISA, a lucrat în Nigeria, unde, alături de alţi şase instructori, a antrenat forţele armate şi poliţieneşti din acea ţară, în pregătirea antitero, în lupta lor contra grupărilor teroriste din acea ţară, cea mai cunoscută fiind „Boko Haram”.

Cristian Anheliuc, zis Micuțu’, a fost gardă de corp pentru Michael Schumacher, la Monza, în 2005, și echipa Juventus Torino. În prezent, Micuțu’ este luptător în cușcă și arbitru de skandenberg.

Atestatele absolvenţilor ANB (ACADEMIEI NAŢIONALE DE BODIGUARZI) vor fi recunoscute atît pe plan naţional de MECTS, MAI, MMFPS, dar şi pe plan internaţional de I.B.A (The International Bodyguard Association), E.B.S. (European Bodyguards School).

Academia Naţională Bodyguard este un Centrul de Excelență pentru Studii de Securitate Privată, avînd misiunea de a oferi educație de securitate, formare şi pregătire tactică, consultanţă și servicii de dezvoltare profesională, pentru angajaţii din industria de securitate privată prin programul naţional de dezvoltare profesională continuă a adulţiilor pe linie de securitate privată.

Academia Nationala Bodyguard este deținută și administrată de Asociația Profesionala a Angajațiilor din Pază - APAP, care şi-a propus să devină, un furnizor de resurse şi informaţii pentru profesioniştii din domeniul securităţii private şi pentru publicul larg.

Securitatea unei naţiuni devine o problemă de cooperare de tip public-privat, în care autorităţile şi instituţiile statului gestionează o familie de riscuri şi ameninţări iar firmele private de securitate devin responsabile pentru o altă mulţime de vulnerabilităţi, riscuri şi ameninţări, specifice domeniului privat al statului sau individului.

Terorismul este un inamic invizibil, disimulat, pierdut în mulţime, fără semne distinctive, ce capătă astăzi înţelesuri diferite, deoarece utilizarea calculată a violenţei nelegale politice, ca să parafrazez definiţia Departamentului Apărării, poate fi mai mult sau mai puţin justificată! Terorismul reprezintă o ameninţare strategică, nu doar pentru Statele Unite ale Americii şi pentru ţările Uniunii Europene, inclusiv pentru România, angajate pe drumul modernizării economiei, informaţiei, vieţii sociale şi culturii. Deşi este dezavuat şi atacat din toate părţile şi prin toate mijloacele, terorismul dispune, încă, de resurse importante, comunică prin reţele electronice şi recurge la acţiuni din ce în ce mai violente. Mai mult, el se extinde în toate mediile şi cuprinde aproape toate activităţile omeneşti. Terorismul contemporan are deja un caracter mondial. Terorismul este extrem de periculos, datorită acţiunilor imprevizibile, în mozaic, îndeosebi asupra aglomerărilor urbane, locurilor publice şi instituţiilor, însă rareori el reuşeşte să se transforme în război de gherilă sau în acţiuni armate de lungă durată şi de o amploare mai mare. Potrivit dr. Constantin Onişor şi dr. Sorin Frunzăverde, pentru a înţelege mai bine terorismul trebuie să apelăm la analiza tripticului violenţă, teroare, frică.

Deşi industria securităţii private tinde să devină indispensabilă unei societăţi moderne, paradoxal, aceasta nu figurează alături de sănătate şi administraţie locală în literatura de specialitate a managementul public. Dacă privim în ansamblu Industria Securităţii Private, constatăm că aceasta este prezentă în toate industriile unui stat modern (prof. univ. dr. Constantin Onişor, "IC într-o permanentă extindere", revista Geopolitica, anul VI, nr. 27, pag. 25). Industria poate fi definită pe paliere de activitate operaţională: servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor; servicii de pază a transporturilor de bunuri şi valori; servicii de gardă personală şi de activităţi tehnic-operative; servicii de proiectare şi instalare a sistemelor de supraveghere şi alarmare; servicii de dispecerat, monitorizare şi intervenţie; servicii de detectivi particulari (intelligence); activitate de învăţămînt, cercetare, training, audit; şcolarizare sau reconversie profesională; licenţiere în managementul tehnic sau operaţional; activităţi de training tehnic sau operaţional; audit intern şi extern al companiilor prestatoare de servicii de securitate privată. Această industrie se guvernează după legi statale şi se autoguvernează după standarde, regulamente interne, proceduri operaţionale. Potrivit lui Constantin Onişor (op.cit.), aria de cuprindere şi intersecţie a activităţii sale cu alte industrii ale statelor este atît pe verticală, cît şi pe orizontală, creînd ea însăşi, producţie şi servicii!Tag-uri: ACADEMIA BODYGUARD, ADRIAN BRAUN, CLOSE PROTECTION, CONTRATERORISM, HERCULANE, SECURITATE PRIVATĂ, STAGIU DE PREGĂTIRE, Frontline News

Copyright (c) 2013, M-SecurityNews
Realizare: LIDER DESIGN