Eticheta de pe PERISCOP-ul cu VITRALII


De: 
Mario BALINT
vitralii

De peste 30 de ani, decredibilizarea anumitor persoane sau instituții, de către persoane sau organisme direct interesate, se face lipind etichete publice. Odată lipită, eticheta intră în folclorul urban, iar personajul nu mai poate scăpa de aceasta! Cazul cel mai elocvent este cel al fostei Securități, intrată în conștiința publică exclusiv ca poliție politică și mai puțin, sau deloc, ca serviciu de informații în slujba Statului Român.

Prin bunăvoință, am intrat în posesia a două reviste. Este vorba despre nr.3 (39), Anul X – iulie – septembrie 2017, a revistei PERISCOP, publicație editată de Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Serviciul de Informații Externe, și nr. 32, Anul VIII, 2017 a revistei VITRALII, revista Veteranilor din Serviciile Române de Informații.

Dacă Securității, în ansamblul ei, îi era lipită eticheta strictă de Poliție Politică, serviciilor de informații de după 1989, l-i se atribuie participarea directă la jaful României, cu întreaga gamă de consecințe politice și de securitate națională ce decurg din aceste etichete. Personal consider că angrenarea în acțiuni contrare Statului Român, întreprinse chiar de ofițeri de informații, nu poate culpabiliza o instituție, sau întreg personalul acesteia! Dovada stă între coperțile acestor două publicații.

VITRALII este o revistă cu triplă valență: atitudine civică, educație patriotică și cultură de securitate. O revistă care găzduiește o rubrică dedicată Centenarului Marii Uniri, dar și acțiunii Trianon 100! Față în față! Nu lipsesc opiniile pertinente legate de provocările de securitate din prezent, prin prisma ofițerilor de informații. Cu acces la resurse și analize profesionale! Subiecte de interes, mai ales pentru noi, bănățenii, care în urma Tratatului de la Trianon am fost incluși, alături de Transilvania, cu partea răsăriteană a Banatului, la România. Bănățeni au rămas în Bulgaria, Serbia și Ungaria, împreună cu alte milioane de români care viețuiesc pe alte teritorii! Ce spune revista despre Trianon? Adevărul! Adevărul istoric, consemnat în documente de epocă, dar și în atitudini politice contemporane, văzute de ofițeri de informații: ,,Guvernările care s-au succedat în România după evenimentele din Decembrie 1989 n-au avut o politică coerentă, fermă de combatere a manifestărilor iredentiste,, ... Deși vinovații restituirilor frauduloase ,,din greșeală, neștiință, neputință, complicități suspecte sau trădare,, se cunosc, nimeni nu răspunde cel puțin moral, dacă nu politic și, mai ales, penal pentru aceasta, scrie negru pe alb col (r) dr. Aurel V. David, care ia atitudine deschis față de clasa politică. Și, exemplele pot continua!

Ca subiect de mare interes, acum și în viitor, col (r) dr. Tiberiu Tănase este cel care atrage atenția asupra inexistenței culturii de securitate la noi și în Europa, și necesitatea conștientizării nevoii unei lumi care pune pe primul loc interesele și valorile comune. Asta acum, în plină criză politică europeană a refugiaților islamici, într-o Europă creștină!

Se vorbește de cei 20 de ani de Parteneriat Strategic între România și Statele Unite. PERISCOP-ul aduce aminte celor ce au uitat cu ușurință, sau celor care nu au știut!, că acest parteneriat este mult mai vechi! Din stenograma convorbirii președintelui Nicolae Ceaușescu cu Averell Harriman, ambasador cu însărcinări speciale al SUA, în România, reiese clar contribuția esențială a politicii externe românești și a ofițerilor de informații români, la semnarea păcii între SUA și Vietnam, după războiul cunoscut, dar și stabilirea relațiilor de prietenie între SUA și China!

Statul națiune în pericol, este un alt titlu din PERICOP, un articol care atrage atenția asupra pericolelor viitoare. ,,De cînd educația civică patriotică a dispărut din programele școlare ale instituțiilor de învățămînt americane și europene, elitele occidentale s-au îndepărtat treptat de rădăcinile lor culturale, cel mai adesea pierzînd cu totul chiar și sentimentul responsabilității față de națiunea din care fac parte,,! Un avertisment cunoscut, reluat de o publicație cu anumite pretenții și... abilități! România se află în fața unor riscuri și amenințări neclasice, atipice, care subminează securitatea țării. S-au făcut prea multe greșeli..., spun autorii! Sintagma BUNĂ GUVERNARE nu a funcționat la parametri de performanță de care țara și poporul român aveau și au atîta nevoie!

Cele două reviste reprezintă o stare de spirit. O stare de spirit a foștilor ofițeri de informații, care se suprapune peste starea de spirit generală din țară. Concluzia ce se desprinde din lecturarea acestora, o găsim tot în PERICOP: ,,Într-un recent studiu realizat de Institutul pentru Calitatea Vieții din cadrul Academiei Române s-a concluzionat, printre altele, că dezintegrarea socială a României este cea mai gravă criză generală politică din ultimii 27 de ani. Acțiuni și fenomene nocive au produs însemnate prejudicii politice și social-economice, subminînd considerabil progresul României... Principala răspundere revine guvernelor care s-au succedat de-a lungul întregii perioade postdecembriste, parlamentului și autorității judecătorești ... S-au practicat, cu sau fără intenție, conștient sau interesat, dezinformarea, dezbinarea, incitarea la activități dăunătoare de tot felul, compromiterea adevăratelor valori și promovarea în posturi importante a unor pseudo personalități, impostori sau chiar infractori de drept comun ... Se anunță vremuri grele și cu evoluții imprevizibile ca timp, moment și amploare, care pot scimba harta lumii și structura relațiilor internaționale. Sîntem pregătiți ca țară și popor să le facem față?,,


Tag-uri: Mario Balint, PERISCOP, REVISTE, SERVICII DE INFORMATII, VITRALII, Frontline News

Copyright (c) 2013, M-SecurityNews
Realizare: LIDER DESIGN